SpäťÚvod / ELITE FITNESS / Cenník

CENNÍK VSTUPNÉHO A PERMANENTIEK

 

VSTUPY

 

dospelí €   3,00
študenti - príchod do 15:30 hod. €   2,00
študenti - príchod po 15:30 hod. €   2,50
jednorázový vstup pre seniorov (nad 60 rokov) €   2,50

 

 

MESAČNÉ PERMANENTKY

 

dospelí €  27,00
študenti - príchod do 15:30 hod. €  20,00
študenti - celodenná €  23,00
seniori (nad 60 rokov) €  23,00

 

* ak držiteľ študentskej permanentky s časom príchodu do 15:30 hod. príde cvičiť po tomto čase, bude mu účtovaný poplatok € 1,00

 

PERMANENTKY VSTUPOVÉ

 

10 vstupov € 27,00
20 vstupov € 48,00
30 vstupov € 66,00

 

 

 


V Humennom 1.2.2017; CENNÍK PLATNÝ DO 31.12.2018

ELITE TRAININGS FITNESS CLUB  
® 2017