CENNÍ SLUŽIEB OSOBNÝCH TRÉNEROV

 

1 cvičenie pod vedením trénera (60 - 90 min.)

€ 15,-

6 cvičení pod vedením trénera

€ 85,-

10 cvičení pod vedením trénera

€ 120,-

zostavenie tréningového programu *

€ 10,-

zostavenie stravovacieho programu s manuálom *

€ 15,-

* programy zostavuje tréner pri konzultácii s klientom

 

 

 

 

BALÍKY SLUŽIEB

 

 

BALÍK 1

6 cvičení pod vedením trénera € 85,-
zostavenie stravovacieho programu s manuálom € 15,-
zostavenie tréningového programu (v cene) € 0,-

SPOLU:  € 100,-

 

 

BALÍK 2

10 cvičení pod vedením trénera € 120,-
zostavenie stravovacieho programu s manuálom € 15,-
zostavenie tréningového programu (v cene) € 0,-

SPOLU:  € 135,-

 

 

 

Tomáš Tóth     ELITE TRAININGS ® 2018

cenník platný do 31.12.2018