SpäťÚvod / ELITE TRAININGS / Prečo trénovať s Tomášom Tóthom?

Prečo trénerské služby Tomáša Tótha?

Prečo trénerské služby Tomáša Tótha?

Trénovať pod vedením skúseného trénera, ktorý má za sebou svetové výsledky prináša množstvo výhod. Venujem sa nie len zostavovaniu plánov, ale aj osobnému koučingu, ktorý je tak neustále v súlade s Vašimi potrebami a riadený mojimi skúsenosťami. Pod mojím dohľadom cvičilo viac ako 60 klientov, takmer 1200 hodín. V rámci individuálneho tréningu pod mojím vedením získate:

 

Tréningový plán na mieru

Každý klient prichádza cvičiť za iným účelom, má inú postavu, inú kondíciu, vek, zdravotný stav a najmä svoj cieľ. Je mojou úlohou zobrať do úvahy všetky tieto faktory a na základe mojich dlhoročných skúseností s cvičením a koučovaním zostaviť individuálny cvičiaci plán, ktorý určí frekvenciu cvičenia, vhodné cviky a stroje, želanú záťaž a dovedie môjho klienta pod mojim dohľadom k vytúženému cieľu:

  • Shaping (vyformovanie postavy)
  • Fat-burning (spaľovanie tuku, chudnutie)
  • Body-building, volume (naberanie svalovej hmoty)

 

Vzorový jedálniček

Nutričné zloženie potravy prijímanej počas obdobia cvičenia je tak isto základným prvkom úspechu tak ako samotné cvičenie. Podľa stanoveného cieľa a navrhnutého tréningového plánu nastavím aj jedálniček klienta, ktorý sa postupne mení a vyvíja s jednotlivými fázami cvičenia a pokrokmi klienta.

 

Správne, presné a individuálne nastavenie strojov

V našom fitness centre používame stroje s technológiou pre najlepšiie výsledky v oblasti budovania svalov. Aby ste ich však mohli naplno využiť, musia byť správne nastavené pre Vaše telo a jeho schopnosti. Nastavím Vám ich na mieru tak, ako presne som si ich nastavil pri mojej príprave na zisk titulu Majstra sveta.

 

Výučba správneho cvičenia

Vedieť správne cvičiť je nie len otázkou výsledkov, ale najmä zdravia. Nesprávne vykonávanie cvikov môže, najmä pri vyšších záťažiach, viesť k poškodeniu svalov, kostry a pod. Preto vždy dôsledne mojich klientov naučím správnu metódu cvičenia a aj dohliadam v priebehu našich stretnútí na jej dodržiavanie.

 

Dohliadanie nad výsledkami a korekcie plánov

V priebehu dlhodobého cvičenia pod mojim vedením, pravidelne vyhodnocujem dosiahnuté výsledky, kondíciu klienta a podľa toho korigujem cvičiaci plán, dopĺňam jednotlivé cviky na zlepšenie výsledkov alebo upravujem jedálny lístok.

 

Odporúčanie výživových doplnkov

Pri dosiahnutí niektorých cieľov, je to najmä chudnutie alebo aj prírastok svalovej hmoty, je často nevyhnutné kvalitnú stravu ešte doplniť výživovými doplnkami, aby telo, odovzdávajúce neustále vysoké množstvo energie do cvičenia, mohlo doplniť energiu, bielkoviny a minerály. Odporučím klientom tie najvhodnejšie.

Videogaléria

WFF Universe 2010 - Extrembody

WFF Universe 2010 - Extrembody